Verksamhetsstödet för upphandling och uppföljning av livsmedel

           

 DKAB Hantera livs är det nya verksamhetssystemet för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal. Det tillgodoser ert behov av information om artiklarnas kvalitet och egenskaper. Uppgifter om t ex god djurhållning, ursprungsland, ekologiskt, etiskt, kötthalt, fetthalt mm finns i DKAB Databas med ca 50 000 grupperade livsmedelsartiklar. Databasen ingår i konceptet DKAB Hantera livs och artklarna är sökbara för er som är användare. 

Eftersom vi läser in er inköpsstatistik per mottagarenhet så ser ni vilka volymer som bör upphandlas och vilka artiklar och förpackningsstorlekar som är relevanta att upphandla.

Vi läser också in prislistorna från era leverantörer. Det ger er kontroll över prisutvecklingen under hela avtalsperioden och ni följer hur mycket som köps utanför avtalet. Beräkningar finns på hur prisändringar påverkar de volymer som köps  så att ni kan anpassa inköpen efter detta.

Programmet är enkelt att arbeta i. Den viktigaste informationen om er verksamhet finns dessutom i färdiga rapporter i systemet.

Support och upphandlingsstöd ingår i ert avtal med DKAB Service AB.

Vi breddar också vårt tjänsteutbud inom ramen för konceptet.
Nya områden och databaser kommer att finnas i konceptet DKAB Hantera, t ex kontorsmaterial och städ.

    Dags för skolmjölkstöd    

Nu är det dags att söka mjölkstöd för vt-14.  Under v36 kommer  kommer ni att få ett mail med  information om vilka uppgifter som behövs för att göra ansökningarna i Hantera och och hur ni lägger in dem i programmet.

 Ansökan till Jordbruksverket ska vara inne senast 30 sep.

 Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

 

  Upphandling och uppföljning                   

Idag väljer fler än 100 kommuner, landsting och statliga verk att göra sina livsmedelsupphandlingar i DKAB Hantera livs. Anledningen är att det ger sänkta kostnader och oöverträffad information om sin verksamhet.

Alla utredningar pekar idag på vikten av bra uppföljning och att löpande följa utvecklingen av avtalen som den viktigaste åtgärden för att behålla de låga avtalspriserna.
DKAB Hantera livs ger effektivt stöd för hantering av livsmedelsartiklar från upphandling till uppföljning. Färdiga funktioner för uppföljning och priskontroll gör att verksamheterna kan säkra att avtalet följs.

  Logga in på DKAB och DKAB.se

Du som redan är DKAB-användare kan logga in på dkab.se för att få information, vad som sagts på användarträffar och mycket mer. Inloggningen hittar du längst upp på sidan.
Du som är användare kan också logga in i programmet genom att klicka på Kundinloggning DKAB® Portal eller Kundinloggning DKAB® Gate längst upp på sidan.