Välkommen till DKAB Hantera livs

 

DKAB Hantera livs är det nya programmet / konceptet  som säkerställer fortsatt tillväxt och utveckling för att ännu bättre tillgodose användarnas informationsbehov och behov av ett effektivt verksamhetssystem vid upphandling och uppföljning. Nya funktioner och nytt gränssnitt gör det enkelt att arbeta i.

BASERA för upphandling och uppföljning av livsmedel som har funnits sedan 2003 fasas ut och ersätts av ett helt nytt program med en ny plattform.

Vi breddar också vårt tjänsteutbud inom ramen för konceptet.

Nya områden och databaser kommer att finnas i konceptet DKAB Hantera, t ex kontorsmaterial och städ.

DKAB Hantera livs koncept är verksamhetsstödet för effektiv hantering av livsmedelsartiklar samt DKAB databas som innehåller ca 50 000 livsmedelsartiklar. I systemet finns funktioner för användarna att göra livsmedelsupphandlingar och därefter uppföljning av avtalen.

                                      

Sedan 3 februari är Johanna Jeverstam ny medarbetare på DKAB. Hon kommer att arbeta med support och utbildning av DKAB Hantera livs. Johanna är utbildad Kostekonom och har arbetat många år inom restaurang/storhushåll- och Foodservice branschen i Sverige och Frankrike. Närmast har hon varit anställd på Menigo som säljare. 

 

Upphandling och uppföljning

Idag väljer ca 100 kommuner, landsting och statliga verk att göra sina livsmedelsupphandlingar i DKAB. Anledningen är att det ger sänkta kostnader och  oöverträffad information om sin verksamhet.

Alla utredningar pekar idag på vikten av bra uppföljning och att löpande följa utvecklingen av avtalen som den viktigaste åtgärden för att behålla de låga avtalspriserna.
DKAB ger effektivt stöd för hantering av livsmedelsartiklar från upphandling till uppföljning. Här finns färdiga funktioner för uppföljning och priskontroll vilket gör att verksamheterna kan säkra att avtalet följs.

Logga in på DKAB och DKAB.se

Du som redan är DKAB-användare kan logga in på dkab.se för att få information, vad som sagts på användarträffar och mycket mer. Inloggningen hittar du längst upp på sidan.
Du som är användare kan också logga in i programmet genom att klicka på Kundinloggning DKAB® Portal eller Kundinloggning DKAB® Gate längst upp på sidan.