Verksamhetsstödet för upphandling och uppföljning av livsmedel

           Har du loggat in?

För att nå som många Hantera livs-användare som möjligt så har vi ersatt höstens konferens med regionala träffar runt om i landet.
Intresset har varit stort och vi har träffat väldigt många användare och förhoppningsvis kommande användare. 
Vi håller fördjupade utbildningar och visar nyheter och funktioner.
Kontakta oss på telefon 031-93 78 96 eller info@dkab.se för bokning och information på en ort och en tid som passar er.

 

                                                                                 

             

Boka in vårens användarkonferens den 5 - 6 maj 2015 på Säröhus utanför Kungsbacka 

Vi återkommer med program och information längre fram.

 Klicka HÄR för att anmäla dig redan nu.

 

            

Upphandling och uppföljning                       

Idag väljer fler än 100 kommuner, landsting och statliga verk att göra sina livsmedelsupphandlingar i DKAB Hantera livs. Anledningen är att det ger sänkta kostnader och oöverträffad information om verksamheten.
Alla utredningar pekar idag på vikten av bra uppföljning och att löpande följa utvecklingen av avtalen som den viktigaste åtgärden för att behålla de låga avtalspriserna.
DKAB Hantera livs ger effektivt stöd för hantering av livsmedelsartiklar från upphandling till uppföljning. Färdiga rapporterför uppföljning och priskontroll gör att verksamheterna kan säkra att avtalet följs.

 DKAB Hantera livs är det nya verksamhetssystemet för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal.  Uppgifter om t ex god djurhållning, ursprungsland, ekologiskt, etiskt, kötthalt, fetthalt mm finns i DKAB Databas med ca 50 000 grupperade livsmedelsartiklar. Databasen ingår i konceptet DKAB Hantera livs och artklarna är sökbara för er som är användare.

 Vi läser in er inköpsstatistik per mottagarenhet.
Därmed ser ni vilka volymer som bör upphandlas och vilka artiklar och förpackningsstorlekar som är relevanta att upphandla. Uppföljning av inköpen kan göras under hela avtalsperioden.

Vi läser in prislistorna från era leverantörer.
Det ger er kontroll över prisutvecklingen under hela avtalsperioden och ni följer hur mycket som köps utanför avtalet. Beräkningar finns på hur prisändringar påverkar de volymer som köps  så att ni kan anpassa inköpen efter detta.

Den viktigaste informationen om er verksamhet finns i färdiga rapporter som ni tar ut i systemet.
Support och upphandlingsstöd ingår i ert avtal med DKAB Service AB.

Vi breddar också vårt tjänsteutbud inom ramen för konceptet.
Nya områden och databaser kommer att finnas i konceptet DKAB Hantera, t ex kontorsmaterial och städ.

 Logga in

Du som är användare kan logga in i programmet genom att klicka på Kundinloggning DKAB® Portal eller Kundinloggning DKAB® Gate längst upp på sidan.