Verksamhetsstödet för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal

 Välkommen att besöka vår monter på Kostdagarna i Stockholm den 19-20 mars!

Kostdagarna 2015

  

Boka in vårens användarkonferens den 5 - 6 maj 2015 på Säröhus utanför Kungsbacka 

Vi återkommer med program och information längre fram.

 Klicka HÄR för anmälan och mer information.

                                                               

 

DKAB Hantera livs är ett webbaserat IT-system för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal

        

DKAB Hantera livs koncept är ett fullserviceavtal för er. Det innebär att  DKAB läser in organisationernas filer från varje leverantör per kvartal eller månad gällande

Inköpsstatistik
Prisfiler
Sortimentsfiler
Anbudssvar vid upphandling
DKAB databas

Utveckling och drift av systemet sker kontinuerligt och ingår i avtalet

Support ingår i avtalet. Vi kan dela skärm med er under supporten

Systemet kan även användas på läsplatta och smartphone för att informationen ska vara lättillgänglig

Systemet är alltid klart att använda utan extra administration för er.

Skräddarsydda lösningar för olika behov

Olika verkrsamheter har olika behov. Vi skräddarsyr lösningar så att relevant information förmedlas direkt till önskade mottagare  inom organisationen.

Prenumerera

Prenumerera på de nyckeltal som är intressanta för er verksamhet. Ni väljer själva vilken information som är viktig för er.

Ni prenumererar på ett resultat.  Vi skapar er prenumeration.

                                                                                   

Ett valfritt antal nyckeltal skickas av DKAB via mail till de mottagare ni önskar.

  • Ni får direkt ett resultat att fatta besluten från. Det spar tid för er.
  • Nyckeltalen blir tillgängliga för samtliga av er valda mottagare i organisationen vid en av er beslutad tidpunkt. 

 Nu finns DKAB Hantera livs på läsplatta och smartphone

Informationen i programmet blir med detta mer lätt tillgänglig. 
Ett exempel är att presentera viktiga nyckeltal och målsättningar till fler medarbetare i organisationen.

Idag väljer ca 100 kommuner, landsting och statliga verk att göra sina livsmedelsupphandlingar i DKAB Hantera livs. Anledningen är att det ger sänkta kostnader och oöverträffad information om verksamheten.

Alla utredningar pekar idag på vikten av bra uppföljning och att löpande följa utvecklingen av avtalen som den viktigaste åtgärden för att behålla de låga avtalspriserna.
DKAB Hantera livs ger effektivt stöd för hantering av livsmedelsartiklar från upphandling till uppföljning. Färdiga rapporterför uppföljning och priskontroll gör att verksamheterna kan säkra att avtalet följs.

 DKAB Hantera livs är  verksamhetssystemet för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal.  Uppgifter om t ex god djurhållning, ursprungsland, ekologiskt, etiskt, kötthalt, fetthalt mm finns i DKAB Databas med ca 50 000 grupperade livsmedelsartiklar. Databasen ingår i konceptet DKAB Hantera livs och artklarna är sökbara för alla användare.

  

 Vi läser in er inköpsstatistik per mottagarenhet.
Därmed ser ni vilka volymer som bör upphandlas och vilka artiklar och förpackningsstorlekar som är relevanta att upphandla. Uppföljning av inköpen kan göras under hela avtalsperioden.

Vi läser in prislistorna från era leverantörer.
Det ger er kontroll över prisutvecklingen under hela avtalsperioden och ni följer hur mycket som köps utanför avtalet. Beräkningar finns på hur prisändringar påverkar de volymer som köps  så att ni kan anpassa inköpen efter detta.

Den viktigaste informationen om er verksamhet finns i färdiga rapporter som ni tar ut i systemet.

Det finns även möjlighet att prenumerera på egna "skräddarsydda" rapporter.

Support och upphandlingsstöd ingår i ert avtal med DKAB Service AB.

Nu är det dags att söka mjölkstöd 

Nedanstående uppgifter behöver du ha uppdaterat innan samtalet.

  • Antal inskrivna elever på skola/förskola
  • Antal öppetdagar på förskola
  • Antal inskrivna elever på fritids alt. hur många som äter mellanmål
  • Antal av personalen som dricker mjölk till lunchen
  • Vilka enheter som skickar eller tar emot mjölk eller mat från andra enheter, samt om de skickar endast mjölk eller både mat och mjölk.

Observera att Ni inte längre behöver lägga ihop hur många som äter frukost och mellanmål på fritids, det räcker att ta det antal som äter mellanmål, alt. antal inskrivna elever.
När vi gör förflyttningar mellan enheter kan vi nu göra dessa med faktiska kvantiteter. Ni behöver då veta hur mycket mjölk, fil/yoghurt eller ost som har skickats under perioden 1 juli till 31 dec 2014.
För att mjölkstödet skall bli rätt är det en förutsättning att kundnumren är kopplade till rätt enhet. Under Administration/Organisationer finns rapporten ”Organisationsstruktur per Leveransenhet Excel”. Där kan Ni se vilka kundnummer som är kopplade till respektive enhet.

Välkommen att höra av Er till oss för att boka tid för mjölkstödssamtal! Johanna, Eva, Carin och Caroline kommer att hålla i dessa.

 Sista ansökningsdagen för HT 2014 är den 31 mars 2015

 Logga in

Du som är användare kan logga in i programmet genom att klicka på Kundinloggning DKAB® Portal eller Kundinloggning DKAB® Gate längst upp på sidan.